Uncategorised

Uncategorised (4)

hétfő, 31 október 2016 10:59

Tudnivalók gázfelhasználóknak

Írta:

Gázkészülék, gázkazán cseréje egyszerűsített eljárással

Az egyszerűsítés lényege: a csere akár 1-2 napon belül elvégezhető, mert nem szükséges előzetes tervezés és gázszolgáltatói tervellenőrzés, az üzembe helyezés előtti műszaki-biztonsági ellenőrzést (gáz-MEO) pedig a gázszolgáltató helyett, annak képviseletében, maga a cserét végző gázszerelő végzi.

Az egyszerűsített eljárás alkalmazásának műszaki feltételei
a) Az új készülék és a vele létesített gázfogyasztó berendezés energiahatékonysága elégítse ki a
2016. július 1. óta hatályos 65/2011.(IV.15.) Kormány rendelet követelményét.
b) Az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülékénél, de legfeljebb 36 kW.
c) A készülékcsere nem jár a gázfogyasztói vezeték cseréjével, vagy átalakításával.
d/a) Az új gázkészülék olyan egyedi, önálló égéstermék elvezetőbe csatlakozik, amelyik megfelel az
új gázkészülék gyártója által előírt követelményeknek és ezt a kéményseprő-ipari tevékenységet
ellátó szolgáltató előzetesen igazolja, vagy
d/b) az új gázkészüléket a készülék részeként tanúsított égési levegő ellátó és égéstermék elvezető
rendszer elemeiből, a készülékgyártó előírásainak megfelelően szerelik, vagy
d/c) az új, de a CEN/TR 1749 szabvány szerint C6 típusú berendezés létestésére (is) tanúsított
gázkészüléket nem a készülék részeként, hanem építési termékként tanúsított égési levegő ellátó
és égéstermék elvezető rendszer elemeiből, a rendszer gyártója által jóváhagyott összeállításban
és előírásainak megfelelően szerelik, amit kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szolgáltató az
üzembehelyezés előtt igazol.

Az egyszerűsített eljárás alkalmazásának személyi feltételei
Gázkészülékcserét egyszerűsített eljárással kizárólag olyan, arcképes gázszerelő igazolvánnyal rendelkező gázszerelő végezhet, akit a helyileg illetékes gázszolgáltató erre a feladatra regisztrált.
(A regisztrált gázszerelők névjegyzéke a gázszolgáltató honlapján ellenőrizhető.)
Az elvégzett munka minőségéért és a gázfelhasználó berendezés műszaki-biztonságáért a gázszerelő teljes körűen felelős.
A gázszerelő köteles az üzemeltetőt kioktatni az új berendezés kezelésére, rendeltetésszerű használatára, beleértve a rendszeres karbantartás szükségességét is. Ezekért a továbbiakban az üzemeltető a felelős.
(a témakört szabályozó jogszabály: 11/2013. (III.21.) NGM rendelet)

Keressen gázszerelőt a fenti munkához a cégkeresőnkben!

 

hétfő, 31 október 2016 10:58

Gáztervezés, gázszerelés

Írta:
hétfő, 31 október 2016 10:58

A gázkészülékek fajtái

Írta:

 

Gázkészülékek hivatalos besorolás és funkciók szerint

A 11/2013.(III.21.) NGM rendeletben megfogalmazottak szerint: Gázfogyasztó készülék a földgázzal, valamint propán- vagy bután gázzal és ezek elegyeivel üzemeltett készülék. Ezen belül a rendelet megkülönböztet „A”, „B” és „C” típusú gázkészüléket.
„A” típusú gázkészülék: az üzemeltetéshez szükséges égési levegőt közvetlenül a környezetéből, a felállítási helyiségből veszi (nyitott égésterű), valamint a keletkező égéstermék is a környezetét terheli, kéménycsatlakozással nem rendelkezik.
„B” típusú gázkészülék: nyitott rendszerű (nyitott égésterű) készülék, mert az üzemeltetéshez szükséges égési levegőt közvetlenül a környezetéből, a felállítási helyiségből veszi, de a keletkező égésterméket egy rácsatlakozó vezetékrendszeren, vagy kéményen keresztül a szabadba vezeti.
„C” típusú gázkészülék: zárt rendszerű (zárt égésterű) készülék, amely az égési levegőt a rácsatlakozó vezetéken (levegőjáraton) keresztül a szabadból veszi, és a keletkező égésterméket a rácsatlakozó vezetéken vagy kéményen keresztül a szabadba vezeti.

Gáz cirkó: Olyan lakásfűtő gázkészülék, gázkazán, amely a felfűtött fűtővizet keringtető szivattyúval a fűtési rendszeren (pl. radiátoros fűtés, padlófűtés) keresztül keringteti. Más néven: fűtő kazán.

Kombi gázkazán: Olyan lakásfűtő készülék, amely a fűtés mellett használati melegvíz melegítésére is alkalmas. A készülék a kétféle üzemmódot általában ún. előnykapcsolással vezérli, azaz a használati melegvíz vételezésének indulásakor a fűtővíz melegítése és keringtetése szünetel, és a teljes fűtési energiát a használati melegvíz melegítésére fordítja. A használati meleg víz vételezésének megszűnése után a kazán folytatja az épület fűtését.

Turbós gázkazán: Jellemzően zárt egésterű („C” típusú) készülék, amelyik az égéshez szükséges levegő beszívását és az égéstermék elvezetését a beépített ventilátorral „segíti”.


Kondenzációs kazán: Olyan kazán, amelyik a készülékből távozó forró égésterméket a megnövelt felületű hőcserélőnek köszönhetően harmatpont alá, vagy ahhoz közeli hőmérsékletre hűti. Ezáltal a gáz égésekor keletkező vízgőz jelentős hányada a készüléken belül lecsapódik (kondenzálódik), az eközben felszabaduló hő pedig hozzáadódik a fűtésre használt hőhöz. A lecsökkentett hőmérsékletű távozó füstgáz és a felszabaduló kondenzációs hő együttesen növeli a készülék hőtermelésének hatásfokát. (Ez a hőnyereség a hagyományos, nem kondenzációs kazánok esetében a füstgázzal távozik a kéményen keresztül.) A lecsapódó kondenzvizet a kondenzációs készülékből folyamatosan el kell vezetni. Háztartási készülékeknél ez általában bevezethető közvetlenül a lefolyóba.

A kondenzációs kazánok általában zárt égésterű, turbós készülékek. A korszerű készülékek energiahatékonyságát a beépített, a terheléstől függően folyamatosan szabályozott fordulatszámú keringtető szivattyú és levegő- vagy füstgázventilátor növeli.


Átfolyós vízmelegítők: Kizárólag használati melegvíz melegítésére szolgáló, általában fali gázkészülékek, amelyek a vízelvétel indításakor automatikusan begyújtanak és melegítik a beépített hőcserélőn keresztül, közvetlenül a kifolyó szerelvényhez (vízcsap) áramló használati vizet. A vízelvétel megszűnésekor az égés automatikusan megszűnik.

Tárolós vízmelegítő: Melegvíztároló tartályok, amelyek a térfogatuknak megfelelő mennyiségű, beállítható hőmérsékletű vizet tárolnak abból a célból, hogy a melegvíz mindenkor a fogyasztó rendelkezésére álljon. A fűtővíz fűthető közvetlenül a tárolóba épített gázégővel, vagy egy a közelben üzemelő fűtő kazánnal (közvetett fűtésű tároló) is. Gyakori kivitel a fűtő gázkazánnal egybeépített tároló is.

Konvektor, gázkonvektor: Fűtőkészülék, amelyik a felállítási helyiség fűtésére szolgál. A helyiség levegőjét a készülék közvetlenül fűti. Az ún. kéményes konvektorok a lakáshoz tartozó kéményekbe csatlakoznak és nyitott égésterű készülékek, vagyis az égési levegőt, a kéményhuzat hatására a helyiség légteréből veszik. Az un. parapett konvektorok általában az ablakok alá telepített, zárt rendszerű készülékek, amelyek az ablak alatti parapett falon keresztül vezetett kettős falú csőrendszeren keresztül, közvetlenül a szabadból kapják az égési levegőt és a szabadba vezetik az égésterméket is.
Elterjedtek a részben kazánként is működő konvektorok, ezek a megtermelt hő bizonyos hányadát keringtetett fűtővízzel radiátorokon keresztül adják le.

Az Ön számára legmegfelelőbb gázkészülék kiválasztásához szüksége van szakember tanácsára, válasszon közülük a cégkeresőben.

 

Cégkereső

 

Keresés a cikkekben