Administrator

Administrator

kedd, 01 november 2016 21:14

A kondenzációs kazán

A kondenzációs kazán legfontosabb jellemzői

A kondenzációs kazán fejlett, modern, környezetkímélő és energiahatékony fűtési megoldás.

Nyugat-Európában jelentős az elterjedtsége, több országban nem is forgalmazhatnak a kondenzációs kazánnál gyengébb hatásfokú, hagyományos kazánt. Magyarországon, ahol a földgázhálózat kiépítettsége igen kiterjedt, alacsony energiafogyasztása és környezetkímélő adottsága miatt előnyös megoldás a földgázüzemű kondenzációs kazán, felújított fűtési rendszer vagy új épület esetében is.

2015 szeptemberében módosult az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet, amely érvényes a gázzal üzemelő kazánokra és vízmelegítő készülékekre is.

hétfő, 31 október 2016 10:59

Tudnivalók gázfelhasználóknak

hétfő, 31 október 2016 10:59

Egyszerűsített gázkészülékcsere

Gázkészülék, gázkazán cseréje egyszerűsített eljárással

Az egyszerűsítés lényege: a csere akár 1-2 napon belül elvégezhető, mert nem szükséges előzetes tervezés és gázszolgáltatói tervellenőrzés, az üzembe helyezés előtti műszaki-biztonsági ellenőrzést (gáz-MEO) pedig a gázszolgáltató helyett, annak képviseletében, maga a cserét végző gázszerelő végzi.

Az egyszerűsített eljárás alkalmazásának műszaki feltételei
a) Az új készülék és a vele létesített gázfogyasztó berendezés energiahatékonysága elégítse ki a
2016. július 1. óta hatályos 65/2011.(IV.15.) Kormány rendelet követelményét.
b) Az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülékénél, de legfeljebb 36 kW.
c) A készülékcsere nem jár a gázfogyasztói vezeték cseréjével, vagy átalakításával.
d/a) Az új gázkészülék olyan egyedi, önálló égéstermék elvezetőbe csatlakozik, amelyik megfelel az
új gázkészülék gyártója által előírt követelményeknek és ezt a kéményseprő-ipari tevékenységet
ellátó szolgáltató előzetesen igazolja, vagy
d/b) az új gázkészüléket a készülék részeként tanúsított égési levegő ellátó és égéstermék elvezető
rendszer elemeiből, a készülékgyártó előírásainak megfelelően szerelik, vagy
d/c) az új, de a CEN/TR 1749 szabvány szerint C6 típusú berendezés létestésére (is) tanúsított
gázkészüléket nem a készülék részeként, hanem építési termékként tanúsított égési levegő ellátó
és égéstermék elvezető rendszer elemeiből, a rendszer gyártója által jóváhagyott összeállításban
és előírásainak megfelelően szerelik, amit kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szolgáltató az
üzembehelyezés előtt igazol.

Az egyszerűsített eljárás alkalmazásának személyi feltételei
Gázkészülékcserét egyszerűsített eljárással kizárólag olyan, arcképes gázszerelő igazolvánnyal rendelkező gázszerelő végezhet, akit a helyileg illetékes gázszolgáltató erre a feladatra regisztrált.
(A regisztrált gázszerelők névjegyzéke a gázszolgáltató honlapján ellenőrizhető.)
Az elvégzett munka minőségéért és a gázfelhasználó berendezés műszaki-biztonságáért a gázszerelő teljes körűen felelős.
A gázszerelő köteles az üzemeltetőt kioktatni az új berendezés kezelésére, rendeltetésszerű használatára, beleértve a rendszeres karbantartás szükségességét is. Ezekért a továbbiakban az üzemeltető a felelős.
(a témakört szabályozó jogszabály: 11/2013. (III.21.) NGM rendelet)

Keressen gázszerelőt a fenti munkához a cégkeresőnkben!

 

hétfő, 31 október 2016 10:58

Gáztervezés, gázszerelés

hétfő, 31 október 2016 10:58

A gázkészülékek fajtái

 

Gázkészülékek hivatalos besorolás és funkciók szerint

A 11/2013.(III.21.) NGM rendeletben megfogalmazottak szerint: Gázfogyasztó készülék a földgázzal, valamint propán- vagy bután gázzal és ezek elegyeivel üzemeltett készülék. Ezen belül a rendelet megkülönböztet „A”, „B” és „C” típusú gázkészüléket.
„A” típusú gázkészülék: az üzemeltetéshez szükséges égési levegőt közvetlenül a környezetéből, a felállítási helyiségből veszi (nyitott égésterű), valamint a keletkező égéstermék is a környezetét terheli, kéménycsatlakozással nem rendelkezik.
„B” típusú gázkészülék: nyitott rendszerű (nyitott égésterű) készülék, mert az üzemeltetéshez szükséges égési levegőt közvetlenül a környezetéből, a felállítási helyiségből veszi, de a keletkező égésterméket egy rácsatlakozó vezetékrendszeren, vagy kéményen keresztül a szabadba vezeti.
„C” típusú gázkészülék: zárt rendszerű (zárt égésterű) készülék, amely az égési levegőt a rácsatlakozó vezetéken (levegőjáraton) keresztül a szabadból veszi, és a keletkező égésterméket a rácsatlakozó vezetéken vagy kéményen keresztül a szabadba vezeti.

Gáz cirkó: Olyan lakásfűtő gázkészülék, gázkazán, amely a felfűtött fűtővizet keringtető szivattyúval a fűtési rendszeren (pl. radiátoros fűtés, padlófűtés) keresztül keringteti. Más néven: fűtő kazán.

Kombi gázkazán: Olyan lakásfűtő készülék, amely a fűtés mellett használati melegvíz melegítésére is alkalmas. A készülék a kétféle üzemmódot általában ún. előnykapcsolással vezérli, azaz a használati melegvíz vételezésének indulásakor a fűtővíz melegítése és keringtetése szünetel, és a teljes fűtési energiát a használati melegvíz melegítésére fordítja. A használati meleg víz vételezésének megszűnése után a kazán folytatja az épület fűtését.

Turbós gázkazán: Jellemzően zárt egésterű („C” típusú) készülék, amelyik az égéshez szükséges levegő beszívását és az égéstermék elvezetését a beépített ventilátorral „segíti”.


Kondenzációs kazán: Olyan kazán, amelyik a készülékből távozó forró égésterméket a megnövelt felületű hőcserélőnek köszönhetően harmatpont alá, vagy ahhoz közeli hőmérsékletre hűti. Ezáltal a gáz égésekor keletkező vízgőz jelentős hányada a készüléken belül lecsapódik (kondenzálódik), az eközben felszabaduló hő pedig hozzáadódik a fűtésre használt hőhöz. A lecsökkentett hőmérsékletű távozó füstgáz és a felszabaduló kondenzációs hő együttesen növeli a készülék hőtermelésének hatásfokát. (Ez a hőnyereség a hagyományos, nem kondenzációs kazánok esetében a füstgázzal távozik a kéményen keresztül.) A lecsapódó kondenzvizet a kondenzációs készülékből folyamatosan el kell vezetni. Háztartási készülékeknél ez általában bevezethető közvetlenül a lefolyóba.

A kondenzációs kazánok általában zárt égésterű, turbós készülékek. A korszerű készülékek energiahatékonyságát a beépített, a terheléstől függően folyamatosan szabályozott fordulatszámú keringtető szivattyú és levegő- vagy füstgázventilátor növeli.


Átfolyós vízmelegítők: Kizárólag használati melegvíz melegítésére szolgáló, általában fali gázkészülékek, amelyek a vízelvétel indításakor automatikusan begyújtanak és melegítik a beépített hőcserélőn keresztül, közvetlenül a kifolyó szerelvényhez (vízcsap) áramló használati vizet. A vízelvétel megszűnésekor az égés automatikusan megszűnik.

Tárolós vízmelegítő: Melegvíztároló tartályok, amelyek a térfogatuknak megfelelő mennyiségű, beállítható hőmérsékletű vizet tárolnak abból a célból, hogy a melegvíz mindenkor a fogyasztó rendelkezésére álljon. A fűtővíz fűthető közvetlenül a tárolóba épített gázégővel, vagy egy a közelben üzemelő fűtő kazánnal (közvetett fűtésű tároló) is. Gyakori kivitel a fűtő gázkazánnal egybeépített tároló is.

Konvektor, gázkonvektor: Fűtőkészülék, amelyik a felállítási helyiség fűtésére szolgál. A helyiség levegőjét a készülék közvetlenül fűti. Az ún. kéményes konvektorok a lakáshoz tartozó kéményekbe csatlakoznak és nyitott égésterű készülékek, vagyis az égési levegőt, a kéményhuzat hatására a helyiség légteréből veszik. Az un. parapett konvektorok általában az ablakok alá telepített, zárt rendszerű készülékek, amelyek az ablak alatti parapett falon keresztül vezetett kettős falú csőrendszeren keresztül, közvetlenül a szabadból kapják az égési levegőt és a szabadba vezetik az égésterméket is.
Elterjedtek a részben kazánként is működő konvektorok, ezek a megtermelt hő bizonyos hányadát keringtetett fűtővízzel radiátorokon keresztül adják le.

Az Ön számára legmegfelelőbb gázkészülék kiválasztásához szüksége van szakember tanácsára, válasszon közülük a cégkeresőben.

 

hétfő, 31 október 2016 10:52

Budapestgáz főoldal

Gáztervezés, gázszerelés megrendelése, gázkazán kiválasztása?

Ha ezek az Ön kérdései, akkor jó helyre érkezett

 

A honlapon található szakemberek, vállalkozások az 1990-ben alapított Magyar Épületgépészek Szövetsége tagjai, akiket, mivel felkészültek és korrektek, nyugodtan ajánlunk az Ön figyelmébe.

Nagy tapasztalattal rendelkező tagjaink az új gázrendszerek szerelését, vagy a meglévő rendszerek igény szerinti átalakítását és korszerűsítését, a régi készülékek szükség szerinti cseréjét megrendelésre végzik, az egyes esetekben kötelező előzetes tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt. Ugyanígy a felhasználó számára előírt kötelező rendszeres karbantartást, vagy a meghibásodott gázkészülékek javítását. Az erre külön jogosultsággal rendelkező szakembereink vállalják a gázfogyasztói rendszerek esetenként szükségessé váló   műszaki-biztonsági felülvizsgálatát és a többi, ezen szakterülethez tartozó szakmai munkát. A legtöbbjük egész Budapesten és Pest megyében vállal munkát, míg egy részük csak Budapest vagy Pest megye bizonyos területein belül.

Alapvető tapasztalatunk az, hogy ha a gáztervezésben, gázszerelésben jártas szakemberekkel már az előzetes tervezés idején találkozik az ügyfél, jobb vagyis biztonságosabb, energiahatékony gázrendszerek jönnek létre, egyszerűbb és eredményesebb a gázterv engedélyeztetési ügyintézése és maga a gázszerelés, kivitelezés. Ugyanígy, ha a karbantartást és gázkészülékjavítást rendszeresen elvégeztetik az ügyfelek gázkészülék-szervizes szakemberrel, akkor a készülékek időtartama hosszabb lesz és a karbantartás következtében hatékonyabban, vagyis kevesebb földgázt fogyasztva és káros égésterméket kibocsátva működnek. Érdemes tehát a gázrendszer létesítése, átalakítása és az üzemeltetés során is szakembert hívni, tőle tanácsot kérni.

Kívánjuk, hogy gáz- és fűtési rendszere hosszú ideig hatékonyan, megbízhatóan és komfortosan szolgálja az Ön kényelmét otthonában!

 

Több információ a MÉGSZ-ről és tagjairól:

https://magyarepuletgepeszek.hu/

Fényképes gázszerelői igazolvány meghosszabbítása:

https://magyarepuletgepeszek.hu/gazszereloi-igazolvany-meghosszabbitasa/

 

 

 

kedd, 24 augusztus 2010 17:54

Impresszum

A szolgáltató neve: Magyar Épületgépészek Szövetsége

A szolgáltató székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.

A szolgáltató elérhetősége, különösen e-mail cím, ami rendszeresen kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság: Baranya Megyei Bíróság PK 60.113/1990

Adószám: 19030270-2-43

Kamarai tagság: Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara

A tárhelyszolgáltató adatai: Integrity Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, tel.: 1/450 26 60   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Cégkereső

 

Keresés a cikkekben